Misją fundacji ,, Lulanko Dzieciom ‘’ jest  pomoc dzieciom, rodzicom oraz osobom zaangażowanym w opiekę oraz wychowywanie dzieci. Pomoc dzieciom w zakresie ochrony zdrowia i wszechstronnego rozwoju, natomiast dorosłym w kwestii edukacji oraz inspiracji. 

Fundacja promuje dojrzałe przywództwo dorosłych oraz odpowiedzialność za relacje z dziećmi i młodzieżą. Edukuje zarówno rodziców, jak i dorosłych pracujących z dziećmi w przedszkolach, szkołach oraz wszelkiego rodzaju ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. Wspiera rodziców w budowaniu satysfakcjonujących relacji z dziećmi oraz w ich wychowaniu, poprzez zapewnienie  odpowiednich informacji i przekazanie zasad zdrowego wychowania. Promuje wartość odpowiedzialnego oraz dojrzałego ojcostwa i macierzyństwa. Rozpowszechnia istotę poszanowania godności dziecka.

Fundacja kieruje się celami opartymi na: poszanowaniu poczucia wartości u dzieci, ich integralności osobistej oraz dialogu opartego na obustronnym szacunku.