Gdzieżeś ty bywał, czarny baranie? – Karaoke

Pieśń śpiewana przy grze w barana, która była bardzo znana. Obecnie zabawa została zapomniana, ale utwór przetrwał. Zasady zabawy są następujące: dzieci, trzymając się za ręce, tworzą koło. W jego środku staje jeden z uczestników jako „baran”. Koło kręci się przy śpiewie, a po każdej zwrotce baran usiłuje wydobyć się z niego na czworakach. Jeśli mu się to uda, na jego miejsce wstępuje ten, który go po prawej stronie przepuścił.

Gdzieżeś ty bywał, czarny baranie?
We młynie, we młynie, mościwy panie.
Cóżeś tam robił, czarny baranie?
Mlął mączkę, miął mączkę, mościwy panie.
Cóżeś tam jadał, czarny baranie?
Kluseczki z mączeczki, mościwy panie.
Cóżeś tam pijał, czarny baranie?
Miód, mleczko, miód, mleczko, mościwy panie.
Gdzieżeś tam sypiał, czarny baranie?
Z młynarką, pod miarką, mościwy panie.
Jakże cię bili, czarny baranie?
Łup cup cup, łup cup cup, mościwy panie.
Jakżeś uciekał, czarny baranie?
Hop sasa do lasa, mościwy panie.